Enamlaste otsus mõisate riigistamise kohta Eestis

kaardile

24. november 1917

Novembris 1917 moodustati Eestis kõrgeima kohaliku võimu kandja: Eesti Töörahva ja Sõjaväelaste Nõukogude Täitevkomitee.

 Alguses olid Nõukogude võimuorganeist tähtsal kohal ka kohalikud sõja-revolutsioonikomiteed, mis lõpetasid oma tegevuse jaanuariks 1918. Eesti Nõukogude Täitevkomitee esimeheks sai Jaan Anvelt (pildil). 

Nõukogudes jätkasid enamlased veel mõnda aega koostööd pahempoolsete esseeridega. Enamlaste võimu kaitses Eestis Eesti Punakaart, kuhu kuulunud meeste arv tõusis 1918. aasta jaanuariks 5000-ni.
Uus valitsus hakkas kiiresti täitma II nõukogude kongressil vastuvõetud maadekreeti.

24. novembril (7. detsembril) 1917 kuulutati rahva omandiks kõik era-, kroonu- ja kirikumõisad, eesmärgiga muuta need kollektiivmajanditeks. Võõrandamisele kulus üle kahe miljoni hektari maad. Mõnes üksikus mõisas puhkesid selle ülevõtmisel kokkupõrked, näiteks Püssis sai surma kolm Tallinna punakaartlast. Kuni Saksa okupatsioonini suudeti konfiskeerida 75% mõisatest, 85% mõisatest kehtestati tööliskontroll. Kuna enamlased polnud kuidagi nõus mõisamaade laialijaotamisega, kaotati seetõttu äärmiselt oluline Eesti maatameeste toetus.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                  Allikas (fotod): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/et/0/0b/Laagnam6is.JPG
      


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • mõis
  • tulease