Maanõukogu otsus kuulutada end kõrgeimaks võimuks Eestis

kaardile

15. november 1917

Kuigi novembriks oli võim Eestis suures osas rahumeelselt üle läinud nõukogudele, otsustas Eesti Maanõukogu seda sarnaselt paljude semstvoomavalitsustega Venemaal mitte tunnustada.

 Seepeale võttis Eesti Nõukogude Täitevkomitee (ENK) nõuks 12. (25.) novembril Maanõukogu laiali saata ning kuulutas 1918. aasta jaanuari lõpuks välja Eesti Asutava Kogu valimised.

Seepeale otsustasid eesti rahvuslased Maanõukogu ikkagi kokku kutsuda, et jõuda selgusele, kas kuulutada end kõrgeimaks võimuks Eestis. ENK oli rahvuslaste plaanist küll teadlik, kuid soovis Maanõukogu alles pärast istungi algust laiali saata.
15. (28.) novembril 1917 kell 16.00 koguneski kiirkorras Eesti Maanõukogu, mis võttis mõne minutiga vastu otsuse kutsuda kokku Eesti Asutav Kogu ning tunnistas end ainsaks kõrgeima võimu kandjaks Eestimaal. Kõik Maanõukogu heakskiiduta vastuvõetud Eestit puudutavad otsused kuulutati õigustühiseks.

Kiireloomuliste määruste ja korralduste väljaandmiseks anti luba Maanõukogu juhatusele ja vanematekogule. Ühtlasi esitati üleskutse kõigile eesti sõjaväelastele tulla kaitsma kodumaad Saksamaa sissetungi ning enamlaste eest.
Samal ajal kogunes Toompea lossi ette hulk töölisi ja sõjaväelasi (pildil), kelle survel lõpetati Maanõukogu istung juba kell 16.25. Lahkuvad saadikud pidid läbima meeleavaldajate sõimava spaleeri, mis muutus üsna pea kadalipuks. Kuigi Maanõukogu juhatus ja vanematekogu said volitused kuulutada välja Eesti iseseisvus, taotleti 1917. detsembris Eestile veel omariiklust föderatiivsel Venemaal.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask. Eesti maast ja rahvast: Maailmasõjast maailmasõjani. Tallinn: Olion, 1998
Eesti ajalugu: kronoloogia. Tallinn: Olion, 2007
Eesti ajaloo atlas. Tallinn: Avita, 2006.                                                                                                   
Allikas (pilt): http://www.nlib.ee/html/expo/p90/p1/p-11-314.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • mõis
  • tulease