Rahulepingu allkirjastamine

kaardile

02. veebruar 1920 kell 00:45

2. veebruaril 1920 kell 00.45 kirjutati pidulikult alla Eesti Vabariigi ja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi vahel rahuleping. See lõpetas sõjaseisukorra Eesti ja Venemaa vahel.

Nõukogude Venemaa tunnustas rahvaste enesemääramise põhimõtetest lähtudes Eesti iseseisvust ning tõotas igavesti loobuda kõigist õigustest, mis tal kunagi Eesti üle on olnud. Eestil polnud Venemaa suhtes mingeid kohustusi, samuti kaotasid kehtivuse kõik lepingud, mida Venemaa Eesti kohta oli iial sõlminud.

Sõjaliste tagatistena pidi kumbki pool laiali saatma oma territooriumil asuvad võõrväed ehk siis Eesti omalt poolt Vene Loodearmee, Venemaa aga Eesti kommunistlikud kütipolgud. Samuti tuli kaotada kõik organisatsioonid, mis taotlesid lepinguosaliste maa-alade valitsemist. Ühe lepingupoolega sõjaseisukorras olevad riigid ei tohtinud kasutada oma sõjavägede või -varustuse transpordiks teise lepingupoole territooriumi. Lisaks kohustus Venemaa tunnustama Eesti neutraalsust.

Kumbki pool andis oma territooriumil elavatele inimestele võimaluse opteeruda vastaspoole kodakondsusesse, samuti nägi rahuleping ette sõjavangide ja interneeritud tsiviilisikute väljavahetamist. Aastatel 1920-1924 kasutas õigust Eesti kodakondsuse saamiseks ligi 40 000 inimest.
Tartu rahuleping ratifitseeriti kiiresti: Ülevenemaaline Kesktäitevkomitee tegi seda 4. veebruaril, Eesti Asutav Kogu 13. veebruaril. Nõnda lõppes 431 päeva kestnud Vabadussõda rahulepinguga, mida president Lennart Meri on nimetanud Eesti Vabariigi sünnitunnistuseks. Antandi reaktsioon rahulepingu allakirjutamisele oli aga küllaltki terav ning Eesti Vabariigi tunnustamine võttis veel mitu aastat aega.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 2. Tallinn: Mats, 1997                                                                                  

Allikad (fotod): http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/b/ba/JaanPoska.jpg/200px-JaanPoska.jpg 

http://www.hot.ee/vabadussoda/rahu-3.jpg 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline