Arutelu majandusküsimuste üle

kaardile

02. jaanuar 1920

Pärast vaherahulepingu sõlmimist algas 2. jaanuaril 1920 rahukonverentsi teine etapp, kus käsitleti majandusküsimusi. Ka nende tarbeks pandi kokku spetsiaalne komisjon. Alguses oli Venemaa valmis Eestile kui temaga kõige esimesena rahuläbirääkimisi alustanud riigile pakkuma mitmeid soodustusi, kuid pärast Antandi majandusblokaadi lõppemist 16. jaanuaril sai otsa ka enamlaste vastutulelikkus.

Kõnelusi jätkati veel mõnda aega, kuid siis veendus Eesti delegatsioon igasuguse edasise kauplemise mõttetuses.
Majandusküsimused kujunesid rahulepingus kõige mahukamaks osaks. Osapooled loobusid teineteise sõjakulude ja -kahjude hüvitamisest. Nõukogude Venemaa ütles lahti kõikidest Eesti territooriumil asunud Vene riigi varadest. Eesti vabastati igasugusest vastutusest Vene riigi võlgade ja muude varaliste kohustuste eest.

Pika vaidluse tulemusena sai Eesti riik Venemaa kullavarudest 15 miljonit kuldrubla kompensatsiooni Nõukogude finantspoliitika tagajärgede eest. Venemaa kohustus Eestile tagastama kõik sõjaajal välja veetud valitsus-, seltskondlike, õppe- ja teadusasutuste varad ning kõikide Eestis paiknevate ettevõtete väärtpaberid. Majanduslikke suhteid pidid edaspidi korraldama täiendavad kokkulepped, kuid rahulepingu alusel sai Eesti kontsessiooni metsa töötlemiseks Põhja-Venemaal ning eesõigusi Tallinn-Moskva raudtee ehitamiseks. Nõukogude Venemaa sai seevastu eesõigusi Narva jõe koskede veejõu kasutamiseks. Kaubanduses kehtestati teineteisele enamsoodustusrežiim.

Allikad: Eesti ajalugu. VI, Vabadussõjast taasiseseisvumiseni. Tartu: Ilmamaa, 2005
Eesti Vabadussõda, 1918-1920, 2. Tallinn: Mats, 1997

Allikas (foto) http://www.kool.ee/failid/99rahu-1.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline