Vägede ettevalmistumine lahinguks

kaardile

20. september 1217

Eestlaste vanemad eesotsas Lembituga olid arvatavasti vastase väe peatsest tulekust teadlikud, mis ajendas neid oma kogunemiskohast liikvele asuma, et otsida lahingu andmiseks sobiv paik.

Selleks valiti Viljandist umbes kümne kilomeetri kaugusel Madi talu, Vanamõisa ja Karuse vaheline ala hilisema Risti kabeli Kirikumäe (pildil) vahetu lähedus.

Põhiosas oli tegemist metsa ja võsase karjamaaga koos moreeniseljakute ja küngastega ning väikeste veesilmade ja metsatukkadega. Selline maastik ei pakkunud head ülevaadeet ning oli küllaltki raskesti ligipääsetav, mis tegi paiga ristirüütlitele vägagi ebamugavaks. Nii jäädigi sinna sakslaste ootele.
Sakslased olid oma väed asetanud kolme gruppi. Keskmisesse korraldati salkadena läbisegi sakslased, nii rüütlid kui ka jalavägi. Latgalid asetati sakslaste vasakule, liivlased paremale tiivale ühtse nelinurkse parvena.

Eestlaste vägi jagunes maakondade kaupa samuti kolmeks. Lätlaste vastu paigutati sakalased ühes Lembituga, liivlaste vastu aga ridalased (läänemaalased) ja harjulased. Ühismaleva keskossa jäid seega rävalased, virulased ja järvalased kui arvuliselt kõige suurem väegrupp. Eestlased lootsid tiibadel asuvad liivlased ning lätlased kiiresti purustada, et siis lahingu keskosas asuvad sakslased ümber piirata ja hävitada.

Allikad: Sulev Vahtre. Muinasaja loojang Eestis: vabadusvõitlus 1208-1227. Tallinn: Olion. 1990

Evald Tõnisson, Jüri Selirand ja Artur Vassar. Kui Lembitu kutsus... Tallinn: Eesti Raamat, 1968                            

Allikas (pilt): http://y.delfi.ee/orig/97784/4793360_g9iFkC.jpeg 

 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • matkamaja
  • tulease