Kelchi tulek Eestimaale

kaardile

1680

Mais 1680 saabus Kelch Tallinna, lootes Eesti- või Liivimaalt leida oma haridusele sobivat teenistust. Et Tartu Ülikooli tegevus oli sel ajal peatunud, oli Rootsi idaprovintsides vaimulikest pidev puudus ja mitmed Põhja-Saksamaal kasvõi pooliku hariduse omandanud üliõpilased leidsid seal küllaltki hõlpsalt teenistust. Ka Kelchil õnnestus peagi saada abiõpetajaks Põltsamaale ja hiljem Laiusele. Seal tutvus ta kohalike oludega ning alustas ka eesti keele õppimist, mida ta hiljem hästi valdas.

Allikas: Christian Kelch. Liivimaa kroonika. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2004.


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • haud
  • kirik
  • nool
  • raamatukogu
  • sadam