Taanlaste sõjakäik Tallinna alla ja Lindanise lahing.

kaardile

15. juuni 1219

1219. aasta juunis liikus Taani kuningas koos Lundi peapiiskopi Andersi, piiskop Nikolause, piiskop Theoderichi ja Rügeni slaavlaste vürsti Vitslaviga Tallinna alla ja hõivas piirkonna ilma vastupanuta. Henriku ja teiste kaasaegsete kirjelduste järgi oli taanlaste sõjavägi väga suur, seega oli kuningas tulnud Eestisse ilmselt kogu oma laevastikuga. Eestlased polnud tema tulekuks ilmselt ette valmistunud ja otsustasid seetõttu kokkupõrget esialgu vältida.

Lennart Meri on aga välja pakkunud ka alternatiivse võimaluse: taanlased kutsusid appi Tallinna (Lindanise) aolinna mehed, keda teised, sisemaa eestlased ahistasid. Paraku on andmeid liialt vähe ja kontekst sellist mõttekäiku ei toeta, sest taanlased olid kohal suure ja esindusliku väega, mistõttu võib arvata, et tegemist oli ikkagi vallutusretkega. Pealegi olid piiskop Albert sõlminud 1217. aastal taanlastega kokkuleppe koostööks eestlaste vastu.

Kolm päeva pärast taanlaste maabumist Tallinnas, kroonik Henriku teateil 15. juunil, ründasid aga eestlased neid ja olid peaaegu võitu saavutamas, kui Henriku järgi vürst Vitslavi abisalk, mis oli muudest vägedest eraldi Toompea all orus, eestlastele teisest küljest peale tungis ja nad põgenema sundis.

Lindanise lahinguga (pildil) on seostatud ka Dannebrogi legendi: lahingu ajal olla taevast langenud hilisem Taani rahvuslipp, valge ristiga punane Dannebrog (taanide riie), mis toonud lahingusse otsustava pöörde. On arvatud, et selle lipu sai Taani kuningas 9. oktoobril 1218 paavst Honorius III-lt koos bullaga, mis lubas kogu vallutatud Eestimaa talle. Samas on esimesed kirjalikud teated Dannebrogi kohta teada alles 14. sajandist ja viimasel ajal on arvatud, et lipu võis kasutusele võtta alles kuningas Valdemar IV Atterdag.

Teine legend Dannbrogi kohta räägib aga, et see võeti kasutusele 1208. aastal toimunud Viljandi lahingus, mille toimumist aga näiteks Henrik ei mainigi. 

"Dannebrogi legendi lõplik versioon pärineb tõenäoliselt siiski 17. sajandist kuningas Christian V ajast seoses Dannebrogi ordu (orden) asutamisega. Legend pidi põhjendama ordenil kujutatud aastaarvu 1219, millega rõhutati seda, nagu olnuks Dannebrogi ordu asutatud just pärast Tallinna lahingut Valdemar Võitja poolt. Ordeni asutamist 1671. aastal peeti selle taasasutamiseks.

Lipu taevast langemise legend on saanud inspiratsiooni Constantinuse kristogrammi legendist. Esimest korda seostati lipu taevast langemist Eestiga 1520 Christiern Pederseni kroonikas. Viljandiga seostas seda sündmust kroonik Peder Olsen 1527. 1219. aastasse paigutas mainitud sündmuse Arild Huitfeldt 1600-1603." (täiendus: Tiit Saare)

Dannebrog on Taani lipuks tänapäevani, 15. juuni on Taani rahvuspüha - Valdemaripäev. Dannebrogi eeskujul on kujundatud kõigi Põhjamaade lipud.

 

Pärast seda, kui eestlased olid lahingus lüüa saanud, ehitas Valdemar II Toompeale linnuse ja pöördus peavägedega Taani tagasi. Taanlased suutsid 1219. aasta lõpuks pärast mitmeid võitlusi Revala enda võimule alistada. Esimene Taani aeg Eestis oli alanud.

 

Allikad: Henriku Liivimaa kroonika = Chronicon Heinrici Livoniae. Tallinn: Eesti Raamat, 1982.

Silvia Õispuu Eesti Ajalugu (õppematerjal keskkoolile)

Seppo Zetterberg Eesti Ajalugu

Sündmuse täiendus: Tiit Saare

Foto: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Danmarks_flag_1219_Lorentzen.jpg/300px-Danmarks_flag_1219_Lorentzen.jpg


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • ajalooline
  • haud
  • kohus
  • maja
  • NB
  • sadam