Kivisaare kiviaegne asulakoht

kaardile

9000 eKr

Meleski küla maal asuv Kivisaare voor (soisest alast ümbritsetud kirde-kagusuunaline väikevoor, absoluutkõrgus kuni 38 m ü.m.p., paikneb umbes 6 km kaugusel Võrtsjärvest ja 1,5 km kaugusel Põltsamaa jõest.

Arheoloogilised kaevamised Kivisaare kiviaegsel asulakohal 1921. aastal

Sealt on kogunenud aegade jooksul õige erinevat leiuainest ning eelkõige on tegemist Eesti ala arvukamate haudadega metalliajaeelse või selle alguse kalmistuga. Nagu rõhutas oma Kivisaare uurimistulemusi kokku võtvas artiklis Bolz (1914a), on just matmispaik, esimene teadaolev neoliitiline kalmistu Baltimaades, olnud sõlmküsimuseks kõikidel eelnevatel välitöödel.

 Esimesed hauad leiti sealt juba 1882. aastal kruusakaevamisel voore keskosas paiknevalt kühmult

Väljakaevamistel ja inspektsioonidel koguti 2712 leidu, millest suurem osa kuulub kiviaega. Enamiku leiuainesest moodustavad kivileiud - kokku 2369, neist 2299 (97%) tulekivist, 63 (2,7%) kvartsist (sh. mõned kvartsiidist) ja 7 (0,3%) muudest kivimitest. Tulekivi on kõikuva kvaliteediga ja tõenäoliselt kohalikku päritolu. Vaid ühe killu puhul võib kahtlustada Kesk-Venemaalt pärit toorainet. Võrtsjärve nõgu on tulekivi poolest üks rikkamaid piirkondi Eestis. Sellele osutab muu hulgas rohke kruusa ja veeristena esinev looduslik tulekivi kogu Kivisaare läbikaevatud pinnases.

Valdav osa leidudest on killud: 1960 tulekivikildu (85,3% tulekivileidudest), 59 kvartsikildu (93,7% kvartsileidudest) ja 2 kivikildu.

Suhteliselt palju on aga ka laaste ja laastukatkeid, millest enam kui pooled saadi kaevandi lõunaosast. Kui kvartsist ja kvartsiidist on kummastki vaid üks laast, siis tulekivist on kokku 230 laastu (joonis 5) ja laastukatket (vastavalt 171 ja 59, kokku 10% tulekivileidudest). Neist 140 on üheharjalised, 45 kaheharjalised, 40 harjata, 4 kolmeharjalised ja 1 neljaharjaline.

 

Allikad: http://www.muuseum.viljandimaa.ee/?op=body&id=142 

Allikas (pildid): "Eesti ajaloo atlas" lk 13-15

 

 


Lõpetasid loo vaatamise. Võid lugu uuesti vaadata või selle sulgeda ning valida lugude valiku menüüst uued lood. Korraga saad vaadata kuni kolme lugu.

Korraga saab valida 3 lugu, kui soovite valitud lugusid muuta, siis võtke linnuke varasema valiku eest

Uute lugude valimiseks palun peata lugu vajutades nuppu “Stop ja tagasi algusse”

Vali lugusid

Legend

{header}

  • maja
  • telk
  • tulease